Veletrh vzdělávání

V dnech 10. 10. – 11. 10. 2023 proběhl v Kulturním domě na Sítné Veletrh vzdělávání, který každý rok představuje devátým ročníkům dostupné školy ze Středočeského kraje (zejména pak z Kladna a blízkého okolí). Každá škola poskytla informace o svých maturitních a učebních oborech, přijímacích zkouškách, zodpověděla dotazy uchazečů, popř. předala informační letáky. Některé školy se také prezentovaly nejrůznějšími výtvory a pracemi stávajících studentů. Součástí některých stánků škol byly i dílny, kde si sami žáci mohli vyzkoušet určité schopnosti a dovednosti z odborných předmětů.  


13. října 2023