Slavnostní přivítání žáků 1. ročníku

V pondělí 4. 9. 2023 šli žáci 1. ročníku poprvé do školy.

Tento památný den nejprve dostali na školním dvoře od své třídní učitelky šerpu a potom se svou paní učitelkou odešli i s rodiči do své třídy, kde si každý vybral své místo.


4. září 2023