Mikulášská nadílka

I k nám do školky zavítal 5. 12. 2023 Mikuláš, čert a andělé. Děti jim zazpívaly písničku nebo řekly básničku, kterou se naučily a od vzácných hostů za odměnu dostaly Mikulášskou nadílku.


5. prosince 2023