Školní jídelna mateřské školy

Přihláška ke stravování ve školní jídelně na školní rok 2020/2021 pro nově příchozí děti - online přihláška.

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny platné od července 2019.

  • pondělí 6.00 - 8.00 hodin
  • úterý 6.00 až 8.00 hodin, 14.00 až 16.00 hodin
  • středa 6.00 - 8.00 hodin
  • čtvrtek 6.00 - 8.00 hodin
  • pátek 6.00 - 8.00 hodin

Jídelna se nachází v suterénu budovy mateřské školy.

Každý den dětem připravujeme dopolední svačinu, polévku, hlavní jídlo s přílohou a nápojem a odpolední svačinu.

Ceny obědů

Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy a žáci se dělí do kategorií již ne podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022).

věk
strávníka
oběd dopolední
svačina
odpolední
svačina
do 6 let 25,- Kč (od září 28,- Kč) 9,- Kč (od září 10,- Kč) 9,- Kč (od září 10,- Kč)
od 7 let 26,- Kč (od září 29,- Kč) 11,- Kč (od září 12,- Kč) 10,- Kč (od září 11,- Kč)

Cena oběda zahrnuje nápoj, polévku a hlavní jídlo.

 

Rodiče platí obědy vedoucí školní jídelny paní Šimkové v úředních hodinách.

Pro platbu upřednostňujeme bezhotovostní převod na č. ú. 27-7169900217/0100, vedený u KB. Platba musí mít zadaný variabilní symbol. Variabilní symbol 2597, poznámka - jméno dítěte a účel platby. Ve vyjímečných případech je možné provést platbu v hotovosti. Informace na tel. 312 247 589 nebo 724 742 507.

Stravné a úplata na každý měsíc je nutno uhradit vždy 20. dne daného měsíce. Úplatu nehradí předškoláci a děti, které mají odklad školní docházky.