Školní jídelna mateřské školy

ZMĚNA V PROGRAMU STRAVA.CZ

OD 1. 3. 2024 SE BUDE STRAVA DÍTĚTI PŘIHLAŠOVAT (NE ODHLAŠOVAT!!!)

K TÉTO ZMĚNĚ PŘISTUPUJEME PO ROČNÍM ZKUŠEBNÍM PROVOZU SE KTERÝM NEMÁME DOBRÉ ZKUŠENOSTI.

JÍDELNÍČEK BUDE NAHRÁN S TÝDENÍM PŘEDSTIHEM. PO NAHRÁNÍ JÍDELNÍČKU STRAVU PŘIHLÁSÍTE DLE TOHO, JAK BUDE DÍTĚ DO ŠKOLKY DOCHÁZET.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny

  • pondělí 6.00 - 8.00 hodin
  • úterý 6.00 až 8.00 hodin, 14.00 až 16.00 hodin
  • středa 6.00 - 8.00 hodin
  • čtvrtek 6.00 - 8.00 hodin
  • pátek 6.00 - 8.00 hodin

Jídelna se nachází v suterénu budovy mateřské školy.

Každý den dětem připravujeme dopolední svačinu, polévku, hlavní jídlo s přílohou a nápojem a odpolední svačinu.

Ceny obědů

Na základě vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy a žáci se dělí do kategorií již ne podle tříd, ale podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024).

věk
strávníka
oběd dopolední
svačina
odpolední
svačina
do 6 let 28,- Kč 10,- Kč 10,- Kč
od 7 let 29,- Kč 12,- Kč 11,- Kč

Cena oběda zahrnuje nápoj, polévku a hlavní jídlo.

 

Rodiče platí obědy vedoucí školní jídelny paní Šimkové v úředních hodinách.

Pro platbu upřednostňujeme bezhotovostní převod na č. ú. 27-7169900217/0100, vedený u KB. Platba musí mít zadaný variabilní symbol. Variabilní symbol 2597, poznámka - jméno dítěte a účel platby. Ve vyjímečných případech je možné provést platbu v hotovosti. Informace na tel. 312 247 589 nebo 724 742 507.

Stravné a úplata na každý měsíc je nutno uhradit vždy 20. dne daného měsíce. Úplatu nehradí předškoláci a děti, které mají odklad školní docházky.

Objednávání a odhlašování stravy

Zákonný zástupce přihlašuje a odhlašuje stravu dítěti prostřednictvím portálu strava.cz. Přihlašovací údaje získá zákonný zástupce na první třídní schůzce, která se zpravidla koná první týden v září. Pokud není strava pro dítě odhlášena do 7.00 hodin, kdy dítě nepřijde do mateřské školy, je strava účtována jako odebraná.