ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 - úvodní stránka

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch

Přeskočit na menu vybrané sekce

O Mateřské škole

Budova mateřské školy [nové okno]

Adresa: R. Svobodové 2597, 272 01 Kladno

Vedoucí organizační jednotky MŠ: Ivana Zemanová

Telefon: 312 247 589

Email: zemanova@2zskladno.cz

Provozní doba: 06.30 - 16.30 hod.

Orientační plánek okolí školy

Naše škola byla postavena jako první účelové předškolní zařízení v Kladně. V roce 2003 bylo zařízení sloučeno do právniho subjektu. Od 1. 1. 2006 se změnil název na ZŠ a MŠ Kladno.

Naše budova sídlí v městské části Habešovna ve vilové čtvrti v centru města Kladna, je obklopena velikou zahradou s ovocnými stromy a okrasnými keři, kde jsou slunečná i stinná místa. Pískoviště, dřevěné domečky, zahradní program umožnuje hravý, tvořivý a aktivně pohybový rozvoj. Také nedaleký les nám slouží k častým vycházkám do přírody ve všech ročních období a děti mají možnost pozorovat a poznávat přírodu a dění kolem nich.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Pracujeme podle ŠVP "Děti a jejich svět". Pozorujeme a radostně s dětmi prožíváme veškeré každodenní dění v životě, v přírodě, v ročních obdobích. Tyto prožitky se prolínají s denním programem, který přináší dětem všestranné rozvíjení jejich osobnosti.

Jsme jedenáctitřídní mateřská škola, z toho dvě třídy pro děti se zdravotním postižením. Do těchto tříd jsou zařazeny děti na základě posudků odborných poradenských center. V obou těchto třídách je kapacitně menší kolektiv dětí. Pracuje se zde s dětmi podle speciálního a logopedického programu, které jsou součástí školního vzdělávacího programu. Speciální péči zajišťují kvalifikované učitelky a logopedická asistentka.

Pro děti organizujeme velké množství aktivit. Jedná se o kulturní akce, jako jsou divadelní představení v MŠ, karneval, návštěvy divadla, hudební pohybové činnosti s veřejnou prezentací pro rodiče, besídky, vycházky do okolí, výlety, plavecký kurz pro předškoláky, kurz AJ. Důležité je, aby se dítě cítilo spokojené a do mateřské školy chodilo rádo.

Cíl naší mateřské školy

Cestou přirozené výchovy a skládáním střípků všedním dnů dětského světa se snažíme rozvíjet všestranně osobnost dítěte, jeho samostatnost a zdravé sebevědomí. Odměnou je pro nás spokojené dítě, které se těší do mateřské školy a s odstupem času může říci, že za vše, co se naučilo, vděčí právě jí.

Motto: Když se vrtíme, tak nudu drtíme. Dnes je zákaz pláče, teď radostí se skáče.

Ivana Zemanová, vedoucí organizační jednotky MŠ

Naše třídy se jmenují:

 • A1 - "Koťata", p. uč. Romana Beranová, DiS. a Monika Stará
 • A2 - "Kuřátka", p. uč. Bc. Lucie Prchlá, DiS. a Veronika Švaříčková
 • A3 - "Žabičky", p. uč. Jitka Kloučková a Ivana Peštová
 • A4 - "Slůňata", p. uč. Milena Nyklesová a Renata Zajíčková asistent pedagoga
 • A5 - "Štěňátka", p. uč. Petra Jirásková a Eliška Monika Ždánská
 • A6 - logopedická třída - "Tygříci", p. uč. Bc. Barbora Nová, DiS. a Ivana Zemanová
 • A7 - logopedická třída - "Lvíčata", p. uč. Mgr. Martina Podskalská a Andrea Troková a Kamila Hromadová asistent pedagoga
 • B1 - "Čmeláčci", p. uč. Bc. Ladislava Petříková a Lenka Slámová
 • B2 - "Včelky", p. uč. Eva Hůrková a Tereza Švehlová
 • B3 - "Broučci", p. uč. Alena Jelínková a Ivana Tesárková
 • B4 - "Berušky", p. uč. Martina Miková a Veronika Paceková
 • Logopedie – p. uč. Hnízdilová Jaroslava
 • Školní speciální pedagog - Mgr. Marie Částová

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

Od 1. 9. 2018 (do odvolání) je výše úplaty 600,- Kč/měsíc.

Podle odst. 2 § 123 Zákona 561/2004 Sb. se v posledním ročníku MŠ poskytuje služba bezúplatně (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou).

Podmínky platné pro úhradu úplaty:

 • poplatek se vybírá na kalendářní měsíc společně se stravným a je nutné jej uhradit do 20. dne v měsíci
 • poplatek platí rodiče za každý načatý měsíc celkovou sumou bankovním převodem na č. ú. 27-7169900217/0100, vedený u KB. Platba musí mít zadaný variabilní symbol. Variabilní symbol Vám předá vedoucí školní jídelny.
 • poplatek je třeba zaplatit i za dítě, které je přihlášeno, ale do zařízení nedocházelo ani jeden den v měsíci a to ve výši 100% základní výše poplatku
 • v případě přerušení provozu MŠ se podle § 3 úplata poměrně sníží
 • osvobozen od poplatku je zákonný zástupce žáka, který pobírá sociální příplatek a to dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o osvobození od úplaty za vzdělání v mateřské škole - PDF [299 kb]

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Partneři

Partnerská škola Microsoftu

Připomínáme

Dnes je:
16. října 2019

Svátek slaví:
Dnes: Havel
Zítra: Hedvika