Badatelský kroužek - Leonardův most a špachtle

Tento kroužek jsme zaměřili na zkoušku naší trpělivosti. Každý dostal několik špachtlí, ze kterých jsme se pokusili postavit Leonardův most a jiné stavby. 

15. října 2019