Velikonoční tvoření

Vajíčka, osení, pomlázky, pečení jidášů, to vše patří k tradicím velikonoc a i k tradici školní družiny. Žáci si vedli moc dobře, zkusili si tyto dovednosti. Závěrečná tečka ve formě pečiva zvaného jidáše umocnila dobrý pocit z celého tvoření.

24. dubna 2017