S kamarádkou knihou

V pátek 10. 3. 2017 jsme si udělali ve ŠD posezení s knihou. Každý nám řekl něco o své knize, kterou si vybral a přečetl zajímavý úryvek z knihy. Řekli jsme si kdo je autor, ilustrátor a nakonec si každý nakreslil obrázek ke své knize. Akce se nám moc líbila a určitě si jí ještě zopakujeme.

11. března 2017