Stezka s úkoly v lese

Ochrana přírody je velký úkol nejen pro dospělé, ale dají se do něj zapojit i děti.

Důležitá je jak teorie, což si žáci 1. a 6. oddělení vyzkoušeli pomocí otázek a úkolů, ale i praxe. Ve dvojicích hledali kartičky s úkoly a otázkami a pomocí křížovky s edozvěděli tajenku, která jim pomohla získat zaslouženou odměnu.

Největší odměnou ale byly získané vědomosti a dovednosti, které budpu potřebovat celý život.


19. dubna 2024