Ukaž co dovedeš

Pohyb, spolupráce a hra jsou přirozené dětské aktivity.

Žáci 1. a 4. oddělení si užili všech aktivit odpoledne na školním dvoře, kde pro ně paní vychovatelky připravily pohybové dovednosti.

Zkusili si skupinové hry, samostatné aktivity i hry na posílení spolupráce.

 


21. října 2023