Projekt Předškoláček - setkání dne 12. dubna 2016

Datum konání zápisu: 12. dubna 2016

V úterý 12. 4. se v odpoledních hodinách konalo první setkání budoucích prvňáčků. Děti strávily ve škole dvě hodiny. Proběhla seznamovací hodina v budoucí kmenové třídě s třídní učitelkou a první návštěva školní jídelny, kde děti dostaly svačinku. Po té byly děti předány rodičům.

V úterý 12. 4.  se naši předškoláčci zúčastnili první společné schůzky ve škole. Děti se mezi sebou seznámily  pomocí her a aktivit na koberci, u tabule i v lavicích, byly se společně podívat se svými budoucími třídními učitelkami ve školní družině, prohlédly si některé prostory školy a na závěr odpoledne dostaly ve školní jídelně  dobrou svačinku.

Příští týden 19. 4. děti čekají  další aktivity -  1.B keramika a  počítače; 1.A tělesná výchova  a pokusy. Společně jsme si to užili a již se těšíme na další setkání.