Úspěch kladenské školy ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 v celorepublikové počítačové soutěži

Zdroj: Kamelot - únor 2021, str. 23 a 24, 1. února 2021

Autor: Lukáš Jánský

Už to bude téměř rok, co se celý svět potýká s epidemií nemoci Covid-19. Každý z nás by jistě ihned z paměti vyjmenoval mnoho nepříjemností a omezení, která tato doba přináší a která omezují náš život. Jednou z mála pozitivních věcí, která by se dala na této době najít, je neskutečný skok a posun v dovednostech využívání počítačových technologií. Nejvíce je tento rozvoj patrný nejspíš ve školství. Žáci, rodiče i učitelé byli nuceni udělat během krátké doby velký pokrok, který by v současném systému trval minimálně několik let.

I před koronavirem se neustále mluvilo o tom, že je potřeba u žáků více rozvíjet logické myšlení. Takový trend je v celém světě a nyní začíná být i v České republice. Velký posun zažijí v následujících letech i žáci základních škol, jelikož MŠMT již schválilo revizi Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávací oblast Informatika. Jde o tzv. „Novou informatiku“, která kromě navýšení hodin časové dotace na minimálně 2 hodiny na 1. stupni a 4 hodiny na 2. stupni převede výuku informatiky z převažujících dovedností v kancelářských aplikací, do odborné výuky logického a počítačového myšlení, algoritmizace a základů programování. Cílem není mít ze všech vystupujících žáků budoucí programátory, ale rozvíjet u nich logické a počítačové myšlení, které bude v jejich budoucnosti pro život potřebné.

Naše škola se na rozvoj logického myšlení v hodinách informatiky zaměřuje již několik let. Naši žáci mají výuku informatiky ve všech ročnících a mají k dispozici moderní počítačové vybavení. Proto nás těší, že se nám již tato investice do vzdělávání žáků vrací zpět. V lednu 2021 se konal 11. ročník počítačové soutěže IT-Slot, která porovnává logické myšlení a uvažování jednotlivých žáků v celé ČR. I v letošním roce se do této soutěže zapojila naše škola ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 spolu s dalšími 77 školami v celé ČR, které přihlásily do této soutěže více než 2000 žáků. Jsme rádi, že si mnoho žáků z naší školy vedlo velice dobře a žákyně třídy 9.B Klára Korbová dokonce dosáhla vynikajícího výsledku, když se v takto vysoké konkurenci umístila na skvělém 2. místě. Tímto ji gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

https://print.kamelot.cz/kamelot/02-2021-kladno.html

 

8. února 2021