Stará Amálka má narozeniny

Vážení přátelé školy,

s radostí Vám chci oznámit, že škola Stará Amálka na Kladně si připomene 12. září 2022 své významné jubileum. Je tomu 110 let od vysvěcení budovy jih a následného zahájení výuky v jejím areálu.

Když jsme připravovali vše k oslavám 100. výročí, nikoho z nás nenapadlo, co všechno se dozvíme z kronik, třídních knih a výkazů. Zjistili jsme různé informace o samotné stavbě, o jejím vedení, o učitelích i o žácích, kteří se zde za sto let vystřídali. Jenže čas plyne neuvěřitelně rychle a my si nyní připomínáme 110. výročí naší „Staré dámy“.

Podíváme-li se zpátky, snad až s neuvěřením zjistíme, jaké další změny se za oněch deset let odehrály. Jak už to v lidském životě bývá, žáci přichází a odchází. Někteří z nich se o několik let později stanou našimi kolegy a zůstanou s námi v pedagogickém sboru a přinesou onen „stříbrný vítr“ mezi nás. Bohužel i odcházejí, a tak si musíme připomenout, že v těchto deseti letech řady našich pedagogů navždy opustili bývalý pan ředitel Stanislav Bubeníček a paní učitelka Ivana Hrušková. Při oslavách bychom si ale měli připomenout i další události.

Málokdo by před deseti lety řekl, jak se škola architektonicky změní. Ani ne dva roky po oslavách 100. výročí došlo k tolik vytouženému propojení budov sever a jih, díky čemuž žáci nemusí přecházet za nepříznivého počasí přes dvůr, ale využívají tohoto propojení. Změnila se sborovna II. stupně, škola se rozrostla nejen o nové jazykové třídy, ale i počítačové a další odborné pracovny. Každý si dozajista všimne i změn, které se odehrály na školním dvoře. Vystaveny zde byly venkovní učebna a víceúčelové hřiště. Opravena byla část venkovní fasády a škola se chystá na to, že záhy budou zahájeny stavební práce v půdních prostorách.

Jak vidíte naše „Stará dáma“ Stará Amálka určitě na důchod nepomýšlí, za to přemýšlí, co a jak má udělat, aby nabídla příjemnější a lepší prostředí nejen žákům, ale i pedagogům. A nám nezbývá nic jiného, než s upřímným přáním všeho nejlepšího jí popřát další krásná léta.

Děkujeme všem, kdo nám pomáhá a drží palce.

Mgr. Šárka Vostarková, ředitelka školy


14. září 2022