Dopravní soutěž

Dne 9. 5. 2022 se pod záštitou Besip a Labyrintu uskutečnila Dopravní soutěž Mladých cyklistů. Do soutěže byli nominováni 4 žáci I.stupně: Vanesa Kalinová, Veronika Čermáková, Jan Kasík, Jonáš Obešlo. Za druhý stupeň se soutěže zúčastnili: Sára Bezděková, Nela Chovancová, Matěj Klouček  a Jaroslav Cimrman.

Žáci soutěžili na dopravním hřišti, dělali dopravní testy, jízdu zručnosti a testy z první pomoci.

Děti byly velice šikovné, mladší žáci se umístili na prvním místě a postupují do krajského kola v Mladé Boleslavi, které se bude konat 2. 6. 2022. Starší žáci se umístili na krásném 3. místě.


12. května 2022