Zdravotníci v 2.A

Dne 8. 9. 2020 během první a druhé vyučovací hodině se žáci 2.A zúčastnili akce se zástupci záchranného zdravotního systému.

Zdravotníci s nimi zábavnou formou vyzkoušeli ošetření několika druhů úrazů, seznámili je s vozidlem záchranné služby.


10. září 2020