Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 proběhlo slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Tentokrát netradičně v areálu školy na školním dvoře. Počasí nám přálo, a tak bylo šerpování absolventů velice pěkné a zdařilé. Přejeme jim hodně štestí, úspěchů a spokojenoti v dalším studiu a životě.


1. července 2020