Návštěva knihovny - 2. ročník

Žáci i žákyně 2. ročníku byli v tomto školním roce pozváni již podruhé do Městské knihovny v Kladně na Sítné, tentokrát na program „Dům plný pohádek“. Děti předčítaly pohádku z rozdaných lístků, v textu vyhledávaly odpovědi na otázky k pohádkám. Paní knihovnice si s dětmi povídala o pohádkových  knížkách i jejich autorech. V druhé části programu si děti prohlédly prostory dětského oddělení knihovny, vypůjčily si 1 knihu podle svého výběru a četly si a vzájemně si vybrané knížky prohlížely. Tato akce byla pro všechny velmi prospěšná, druháčkům se návštěva knihovny líbila, rádi čtou a o knížkách si rádi povídají.


1. dubna 2020