Čabárna - 6.A

V úterý 4. 2. se třída 6.A zúčastnila půldenního výukového programu "Cesta dřeva“ v NSEV Kladno.

Program z velké části probíhal venku v přírodě. Pouze teoretický úvod se uskutečnil v učebně naučného střediska. Žáci se v něm dozvěděli, co obnáší pěstování stromků v lesních školkách. Vyzkoušeli si také poznávání různých druhů dřeva a odhadovali způsoby jejich využití od minulosti po současnost. V přirozeném prostředí lesa si potom vyzkoušeli velké množství praktických úkonů, které při své práci provádějí lesníci. Měřili a odhadovali velikost a stáří některých stromů, mikroskopovali rozličné formy života v lese, učili se používat různé symboly k označování stromů (např. strom určený k pokácení, doupný strom, semenáč, hranice lesa určeného k plošnému vykácení atd.). Dále se dozvěděli spoustu informací o skladbě lesa, o vysazovaných stromků a o následné péči o ně, včetně různých možností jejich ochrany. Program byl velmi dobře promyšlený a připravený. Žáci při něm dobře spolupracovali a rozšířili si své znalosti z oblasti obecné biologie.

 


11. února 2020