Projektový den - významné československé osobnosti

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 se konal na naší škole projektový den, který byl věnován významné československé osobnosti, která alespoň chvíli žila v období 1918 až 2020. Žáci všech tříd byli rozděleni do 4 skupin. Jedna skupina se věnovala politikovi, druhá umělci, třetí sportovci a čtvrtá se věnovala vědci. Žáci si přinesli z domova materiál, který následně použili na tvorbu svých projektů.

První stupeň se této práci věnoval 3 vyučovací hodiny a druhý stupeň se této akci věnoval 4 vyučovací hodiny. Poslední hodinu proběhla prezentace projektů před třídními učiteli, kteří následně odevzdali tyto práce panu učiteli Rosenkranzovi.

Podle všech dostupných informací se práce žákům líbila a dali si na ní záležet.

 


30. ledna 2020