Čabárna 1.B

Dne 20. 1. 2020 navštívili žáci 1.B Centrum ekologické výchovy v Kladně – Čabárně s tématem Zima v přírodě.

Po příchodu a příjemném uvítání se děti nasvačily a prohlédly si vystavené exponáty (vycpaní dravci), živé ryby v akváriích, chameleoni. Ve společenské místnosti pak začal připravený program. Nejprve si děti vylosovaly kartičky s razítky zvířat a vyrobily si jmenovky. Následně se rozdělily do skupinek podle zvířat. Povídání o zimě bylo započato charakteristikou ročního období. Každá činnost pak uvozena lidovou pranostikou popisující přírodní jevy. Činnosti proběhly formou pokusů.

Pokus 1 – výroba ledovce – posolená kostka ledu drží na špejli

Pokus 2 – síla větru – foukání do větrné růžice

Pokus 3 – teplota vody – venku schovat nádobku s horkou vodou, aby co nejméně vychladla

Pokus 4 – sněhové vločky – stříhání z papíru

Celá akce zapadla do obsahu rámcového vzdělávacího programu předmětu Člověk a jeho svět, žáci nabyli nové zkušenosti.

Pochvala na závěr – děti se vzorně chovaly při cestě autobusem.

 


23. ledna 2020