Návštěva Střední stavební školy a Obchodní akademie Kladno

Dne 17. 12. 2019 se žáci 8. ročníku zúčastnili dne otevřených dveří Střední stavební školy a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy.

Školou nás provedl výchovný poradce Mgr. Martin Souček. Žáky seznámil se všemi obory, které lze na této škole studovat. Prohlídka školy žáky velmi motivovala, neboť měli možnost nahlédnout do hodin i do prostorů, kde probíhá praktická část výuky.

 


18. prosince 2019