Mikulášská soutěž

Dne 5. 12. 2019 proběhla na naší škole Mikulášská soutěž, která byla určena pro žáky prvního stupně.

Ve škole se to hemžilo především malými čerty, občas se objevila i postava anděla a Mikuláše. Tato soutěž je každým rokem organizovaná školním parlamentem, který také ocenil žáky malou sladkostí a všechny kostýmy pečlivě nafotil. Ve spolupráci s třídními učiteli budou z každé třídy vybrány tři nenápadnější převleky, které budou 18. 12. odměněny nějakým malým předvánočním dárečkem.

Současně s akcí školního parlamentu jsme na chodbě potkali také deváté ročníky, které již tradičně převlečení za pohádkové bytosti zjišťovaly, jak byli žáci poslušní a hodní.


10. prosince 2019