Návštěva knihovny - 2. ročník

V pondělí 25. 11. 2019 se obě naše druhé třídy zúčastnily besedy v Městské knihovně na Sítné s názvem "Dům plný knih". Děti se seznamovaly s prostředím knihovny, od paní knihovnice se dozvěděly spoustu zajímavostí o knihách i spisovatelích. Zahrály si společně hru na schovávanou, také ve družstvech řadily obrázky podle časové posloupnosti. Na závěr si děti mohly vypůjčit knihu podle vlastního výběru a prohlédnout si ji nebo se do ní na  chvilenku začíst. V celém prostoru knihovny právě probíhá výstava dětských prací, zaslaných do soutěže "Draci a saně", které se zúčastnila i naše škola. Některé vystavené obrázky jsme si i poznali.

Akce  byla moc pěkná, pro žáky přínosná. Dětem se v knihovně velmi líbilo.

 


2. prosince 2019