Dopravní výchova - 4. ročník

Dne 16. 10. 2019 proběhla během dvou vyučovacích hodin dopravní výchova pro žáky 4. ročníku. Navštívila nás paní lektorka z Labyrintu Kladno a proškolila žáky na téma dopravní výchovy, silničního a cyklistického provozu.

Žáci si osvojili základní poznatky cyklistického a silničního provozu, tj. seznámili se s dopravními značkami a situacemi, které mohou na silničních komunikacích nastat.

Žáci aktivně spolupracovali, dotazovali se a měli plno zajímavých připomínek a námětů k výuce dopravní výchovy.

Žákům se akce líbila a byla pro ně značným přínosem.

 


17. října 2019