Návštěva knihovny

Dne 16. 5. byla třída 3.A na návštěvě v knihovně. Téma besedy bylo Kocourkoviny aneb moderní pohádka je také pohádka. Žáci si spolu s paní knihovnicí připomínali pohádky klasické i moderní. Poslouchali ukázky z vybraných knih, řešili otázky v pracovním listu a v závěru lekce mohli nahlédnout do knih v knihovně. Hodina v knihovně se zdařila, byla součástí ŠVP a třeba knihovna získala i nové čtenáře.

 


7. června 2019