ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756 - úvodní stránka

ZŠ a MŠ Kladno, Zd. Petříka 1756

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

Přeskočit na menu vybrané sekce

Čtenářské dílny

V týdnech od 21. 1. do 31. 1. probíhaly v naší škole čtenářské dílny. Určené byly pro žáky 1. – 5. tříd. Akci provedly lektorky ze sdružení Nová škola.

Školní třída byla uzpůsobena – lavice rozmístěny do "skupinek", žáci si přinesli "čtecí" polštářky, které využili při samostatné četbě. Po úvodním vzájemném představení se všichni přesunuli na koberec, kde se seznámili s knihou odpovídající věku žáků. Proběhla při tom i motivační činnost např. "kouzelný dalekohled" (po přečtení ukázky žáci koukali do dalekohledu a "viděli" pokračování příběhu). Následovalo samostatné čtení. Další částí byla práce s vlastní knihou (např. tipovali pokračování knihy). Závěr byl věnován vyplnění pracovního listu nebo rukodělné činnosti, kde žáci uplatnili svoji představivost.

Akce naplnila požadavky Rámcového vzdělávacího programu – v rámci literární výchovy byla rozvíjena čtenářská gramotnost, schopnost práce s textem a vyjadřovací schopnosti žáků.

 


1. února 2019