Návštěva divadla - 1. a 2. ročník

Dne 28. 1. 2019 navštívili žáci 1. a 2. tříd divadelní představení divadélka U Zvonu – Pejsek a kočička.

Pohádku na motivy knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce sehráli starší žáci umělecké školy v Kladně. Prvňáčci i druháčci s herci nadšeně spolupracovali, do děje vkládali své postřehy a připomínky.

Představení zapadá do Rámcového vzdělávacího programu – literární výchovy.  Ve škole byla hra rozebrána, žáci reprodukovali děj a seznámili se s pojmy souvisejícími s divadlem. Krom toho bylo při akci rozvíjeno společenské chování.

 


1. února 2019