Pravčická brána

20. 6. 2018 byla třída 3.A a 4.B na výletě v Českosaském Švýcarsku. Cesta národním parkem začala návštěvou Pravčické brány.

Po odpočinku se žáci vydali po naučné stezce k lodičkám na Tiché soutěsce. Při projížďce po říčče Kamenici se pobavili nejen

veselým vyprávěním převozníka , ale především přírodními výtvory v podobě pískovcových soch , připomínajících zvířata, lidské

postavy a jiné zajímavé útvary. Výlet  se vydařil , byl součástí ŠVP a nepochybně přispěl k obohacení vědomostí žáků a k objevování krás ČR.


29. června 2018