Přírodovědná exkurze

Dne 19. 6. 2018 rodiče jedné z žákyň připravili pro děti z 5.A zajímavý program. Dětem ukázali svoji soukromou sbírku minerálů a prohlídku doplnili velmi zajímavým výkladem. Nechyběla ani prohlídka pracovních pomůcek speleologů, dále byla pro děti připravena práce s geologickou a turistickou mapou. Děti mohly otestovat svoje vědomosti v kvízu, jehož výsledky určily pořadí, v jakém si děti směly vybírat nerosty, které si potom za odměnu odnesly domů. Za bezvadně připravený program, při němž jsme strávili příjemné dopoledne, velmi děkujeme obětavým a nadšeným  organizátorům.


29. června 2018