Výlet Botanicus

V úterý 15. 5. 2018 se žáci 9.B zúčastnili výletu do Ostré nad Labem, kde je vybudován komplex Botanicus. Jedná se o soustředění středověkých řemesel do jedné vesničky. Domky nejsou repliky, nejedná se o skanzen, ale cílem je seznámit návštěvníky s ručními řemesly.

Nejdříve žáci ve skupinách prošli celý objekt s průvodcem. Získali informace o výrobě papíru, provazů, svíček, mýdla, perníku, rýžování zlata, lukostřelbě apod. Pak dostali rozchod a mohli si vše vyzkoušet. V objektu se platí groši, které si žáci mohli zakoupit v pokladně u vstupu. Za zmínku stojí i restaurace zvaná hodovna, kde se daly zakoupit jednoduché pokrmy a nápoje. Krásné jsou i přilehlé zahrady.

Žákům se výlet velice líbil a zapamatovali si i mnoho informací.


17. května 2018