Poznávací zájezd - Německo Berchtesgaden

V termínu od 8.5. do 11.5. strávili vybraní žáci 8. a 9. ročníků v německém Berchtesgadenu a jeho okolí. Na tento poznávací zájezd vyjelo celkem 50 žáků. Berchtesgaden je známé městečko ležící na německo-rakouských hranicích, známé nejen svými přírodními a kulturními památkami, ale také malebným, horským prostředím. Cílem tohoto výjezdu bylo propojit znalosti žáků s historií vztahující se právě k tomuto okolí a procvičit cizí jazyk v praxi. Velmi brzy se žáci zbavili ostychu a snažili se komunikovat v německém jazyce, bylo k tomu mnoho příležitostí a prostoru. Někteří využívali při konverzaci také anglický jazyk.

Program zahrnoval prohlídky nejnavštěvovanějších míst v okolí Berchtesgadenu.

Program

1. den

V osm hodin ráno jsme dorazili do Berchtesgadenu a na programu byla prohlídka solných dolů (Salzbergwerk). Vzhledem k tomu, že se žáci učí pouhý rok (dva) německý jazyk, prohlídka probíhala v českém jazyce. Dozvěděli jsme se stručnou historii solných dolů a technické záležitosti spjaté s těžbou soli. Poté následovala prohlídka historické části Berchtesgadenu, kde se žáci poprvé dostali do kontaktu s německým jazykem. V odpoledních hodinách jsme se ubytovali, prohlédli si okolí ubytování a přečetli domovní řád. Následoval „úkol dne“. Žáci byli seznámeni s programem na příští den a úkolem, který spočíval zejména v rozšíření slovní zásoby v oblasti druhé světové války a v období nacismu.

Ve večerních hodinách pak probíhala volná zábava, kterou žáci strávili zejména u stolních her.

2. den

Nejnavštěvovanějším místem v Berchtesgadenu je jistě Kehlsteinhaus (Orlí hnízdo), který byl tichým soukromým sídlem Adolfa Hitlera. Je známo, že Adolf Hitler dostal tento objekt ležící ve výšce 1834 m.n.m. ke svým 50. narozeninám od Martina Bormanna, který projektoval celou výstavbu. Kehlsteinhaus je dostupný pravidelnými autobusovými linkami, které jsme měli již předem objednané. V autobusu vyslechli žáci stručný výklad o historii Orlího hnízda, které si následně samostatně prohlédli. Své znalosti si žáci rozšířili v Dokumentationshaus, kde je zpracovaná fotodokumentace období nacismu, druhé světové války a koncentračních táborů. Součástí jsou také soukromé fotografie A.Hitlera. V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět na ubytování, žáci měli klid na lůžku a okolo šesté hodiny večeři. Po večeři probíhal „úkol dne“. Žáci měli ve skupinkách sepsat v čase pěti minut co nejvíce slovní zásoby související s programem již téměř uplynulého dne.

3. den

Slunečné počasí nám přálo i tento den, kdy nás čekal výlet lodí po Königssee, tedy po jezeře, které jsme obdivovali z vrcholku Kehlsteinhaus. Na lodi jsme vyslechli výklad v německém jazyce, který byl podán bavorskou němčinou, což bylo pro porozumění náročné. Naší zastávkou bylo St. Bartholomä, odkud nás čekal mírný turistický výšlap na Eiskapelle. Byla to velmi příjemná procházka v dostupném terénu do hor. Tato pěší túra se nám vyplatila, neboť na samém konci nás čekal nádherný výhled na zasněžené Alpy. Zbytek dne byl spíše odpočinkový s večerním vyhlášením úkolu z předchozího dne. Všechny skupinky nás velmi překvapily, rozšířily si slovní zásobu o daná témata a my jsme rozhodli, že je třeba tuto snahu náležitě odměnit nějakou sladkostí. Večerní program byl opět v duchu různých her, které měli žáci k dispozici na recepci za mírný poplatek.

4.den

Poslední den byl již ve znamení balení a úklidu pokojů. Odjezd z místa ubytování připadl na devátou hodinu. Cestou do soutěsky Almbachklamm jsme udělali přestávku k nákupu drobných dárků a pokračovali jsme k našemu poslednímu cíli. Po náročnější pěší turistice jsme se občerstvili, někteří využili místní restaurační zařízení a pokračovali jsme dále k autobusu. Ve dvě hodiny jsme se vydali na cestu ke svým domovům. Příjezd do Kladna vyšel na osmou hodinu večerní.

 

Stravování

Stravování probíhalo formou bufetu, který nabízel opravdu pestrý a široký výběr pokrmů. Žáci ochutnali také tradiční německá jídla. K obědu si vždy připravili balíček dle své chuti. Součástí občerstvení byly také nápoje. Jeden den byl vymezen pro vegetariány, což někteří naši žáci neuvítali příliš s nadšením.


17. května 2018