Školní časopis roku 2018 - soutěž

V pátek 4. 5. 2018 se konalo na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze vyhlášení krajských kol školních časopisů „Časopis roku 2018“. Z řad našich redaktorů školního časopisu Poškoláček byli vybráni redaktoři z 5. ročníku. Ze Středočeského kraje byla účast redakcí v kategorii prvního a druhého stupně největší, proto jsme měli velkou konkurenci.

Na několika workshopech jsme si mohli vybrat a během dopoledne vyzkoušet moderování, mobilní nástroje novináře, portrétní fotografii, hlasovou výchovu, redakční chartu, hrátky s češtinou či příběhové lego. Po poledni došlo na vyhlášení a z něho jsme si odnesli Cenu poroty pro Středočeský kraj v kategorii 1. a .2. stupeň. Načerpali jsme zkušenosti z jiných redakcí i z workshopů , prohlédli jsme si časopisy ostatních a také tím jme získali inspiraci pro naši další redakční činnost  a pro tvorbu školního časopisu. Při zpáteční cestě jsme se stihli ještě občerstvit, cesta zpět nám velmi rychle utekla. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme si hodně spokojených čtenářů Poškoláčka.


11. května 2018