Výlet Karlštejn - 3.A, 4.B, 5.A

Během prohlídky hradu, kterou velmi zajímavou formou žákům přiblížila paní průvodkyně, se dozvěděli o životě Karla IV., jeho panování, manželkách a v neposlední řadě o stavbě samotného Karlštejna. Žáci si prohlédli věrné kopie korunovačních klenotů. Viděli, jak si lidé ve středověku představovali obranu a jakým útokům museli v historii čelit obránci hradu.

Výlet se zdařil, žákům se líbil a nepochybně obohatil jejich dosavadní znalosti, byl zároveň součástí ŠVP.

 


2. května 2018