Návštěva dětí z MŠ

V týdnu od 19. 3. do 23. 3. 2018 naše první třídy navštívili předškoláčci z MŠ. Zapojili se do hodin českého jazyka, matematiky a výtvarné výchovy.


23. března 2018