(Ne)bezpečný mobil

Projekt „Kraje pro bezpečný internet“

Seminář „ (Ne)bezpečný mobil

7. ročníky

Seminář zaměřený na virtuální svět dnešní mládeže byl pro žáky sedmých ročníků velmi přínosný. Tento věk je spjatý především se světem mobilních telefonů. Myslím, že seminář obsáhl všechna důležitá témata související s tímto zařízením. Žáci se nejvíce zajímali o wifi sítě, kyberšikanu, zdravotní rizika, sledování uživatelů, fotografie a videa sdílená na sociálních sítích atd. Neméně důležitá byla také zmínka o trestní odpovědnosti žáků související s používáním facebooku, instagramu a jiných podobných aplikací. Žáci získali po tomto semináři jisté povědomí o tom, jak zabezpečit svůj mobilní telefon, v čem může být přínosný a naopak také velmi nebezpečný. Mnozí žáci si také jistě uvědomili své nezodpovědné chování při využívání a stahování různých aplikací do svého zařízení. Program byl vedený odborným způsobem, celá struktura na sebe logicky navazovala, vybrané náměty byly velmi zajímavé a také obohacené zkušenostmi z praxe přednášejícího. Reakce žáků byla pozitivní, seminář hodnotili jako velmi zajímavý, naučný a i navzdory tomu, že mobilní telefony a aplikace zdánlivě ovládají, o mnohých nebezpečích neměli tušení. Mgr. Petra Dlouhá


20. února 2018