Varhanní koncert - 1. a 2. ročník

Dne 18.12. 2017 navštívily první a druhé třídy kostel Nanebevzetí panny Marie na náměstí v Kladně.

Zde si žáci prohlédli interiér včetně kůru a varhan, povídali si o vánočních zvycích a adventu. Zahráli si hru a vyslechli několik skladeb zahraných na varhany. Žáci, kteří hrají na klavír, si mohli vyzkoušet hru na varhany.


19. prosince 2017