Exkurze - Jízdárna Pražského hradu

Dne 6. 12. 2017 se obě deváté třídy vydaly do Prahy na exkurzi v rámci českého jazyka a výchovy k občanství.
Žáci se svými třídními učitelkami  navštívili Jízdárnu Pražského hradu, kde si prohlédli výstavu věnovanou českým impresionistům. Měli tak možnost seznámit se s originálními díly některých významných českých malířů konce 19. a počátku 20. století,  např. Slavíčka, Hynaise, Švabinského, Kupky, Hudečka , Radimského a dalších. Expozice byla nazvaná Světlo v obraze.
Žáci si příjemným a názorným způsobem doplnili znalosti o moderních uměleckých slozích počátku 20. století.

7. prosince 2017