Výlet do Libochovic

Dne 27. 11. 2017 se třídy 1.A a 1.B vydaly na výlet do Libochovic.

V areálu zámku se setkali žáci s anděly, čerty a svatým Petrem. U každého řešili úkol a za něj dostali kousek uhlí, který pak u Lucifera použili k záchraně pekla. Za záchranu dostal každý zachránce zlaťák.

Výlet se úžasně vydařil, přálo nám i počasí. Po takové výpravě nám všem velice chutnal i oběd ve školní jídelně. Byli jsme si přidat i polévku jsme snědli!


28. listopadu 2017