Spaní ve škole

Z pátku 20. 10. na sobotu 21. 10. 2017 se žáci 8.B zúčastnili akce Dýňování". Jednalo se o přespání ve škole s bohatým programem.

Páteční večer děti věnovaly oblíbenému dlabání dýní, své výtvory si poté vystavily ve školní zahrádce. K večeři si děti opekly buřty, oheň a vše potřebné si samy připravily. Po večeři jsme zhlédli film. Potom následovala večerní hygiena a šlo se spát do tělocvičny, kde měly děti připravená lůžka ze spacáků.

Ráno jsme posnídali výborný makovec, který nám paní kuchařky upekly ve školní jídelně. Dopoledne jsme strávili venku na čerstvém vzduchu, hrály se míčové a pohybové hry, které si děti samy vybraly a připravily. Mohli jsme také obdivovat vyřezané dýně, které se na nás "ksichtily" z květinového záhonu. Nesmíme opomenout ani úžasně vyřezané dýně žáků 9.B z hodiny Čsp. Tyto taktéž zdobí školní zahrádku.

K sobotnímu obědu si děti objednaly pizzu a ukončily akci dezertem v blízké cukrárně.


30. října 2017