Výlet do údolí Šárka

Od října běží na naší škole turistický kroužek s paní učitelkou Kodrasovou. Do tohoto kroužku se přihlásilo celkem 20 žáků z 6. - 9. tříd, kteří budou mít možnost zúčastnit se výletů jednou za měsíc. Žáci si v říjnu mohli vybrat mezi cyklovýletem, turistickým výletem a návštěvou muzea starých automobilů v Lužné. Podle počtu hlasů vyhrála turistika. V sobotu 8.10. se tedy uskutečnil první výlet. Žáci vyjeli vlakem na Veleslavín, prošli se do údolí Šárky, navštívili oboru Hvězda i letohrádek Hvězda. Žáci celkem ušli kolem deseti kilometrů. Počasí přálo a žákům se výlet velice líbil.


13. října 2017