Projektový den - Lidice

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 měli žáci naší školy projektový den na téma – LIDICE – příběh české vesnice. Každá třída si se svým třídním učitelem připravila program tak, aby informace, které o Lidicích mají, dokázali žáci prezentovat, tyto informace rozšířit nebo získat další nové poznatky. K tomu, aby si žáci dokázali představit dobu, sloužilo 10 bannerů, které nám zdarma zapůjčil Památník Lidice a různé knihy, které škola zakoupila. Žáci také shlédli dokumentární záběry z dané tragédie a v neposlední řadě si prohlédli různé artefakty, které jim přinesla ukázat paní učitelka Nešporová, která má tyto věci po své babičce, jenž byla přímou účastnicí lidické tragédie.


7. června 2024