Čokoládovna v Šestajovicích

Děti ze tříd A2, A3, A6 a B3 jely na výlet do Šestajovic do čokoládovny.

Děti byly rozděleny do skupin podle tříd. První 2 třídy (A2, A3) si prohlížely zvířátka, zatímco třída A6 si vyráběla vlastní čokoládu a třída B3 malovala srdíčka. Všechny třídy se vystřídaly a výlet byl zakončen dobrým obědem.

 


5. října 2016