Kalendář akcí: 10. září 2020

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 proběhnou třídní schůzky rodičů.

  • 1. stupeň od 16.30 hodin
  • 2. stupeň od 17.00 hodin

Kromě běžných organizačních záležitostí, zde dostanou rodiče přístup na známky a omlouvání absence do nového informačního systému ŠkolaOnline a dále informace k formě a průběhu distančního vzdělávání v případě, že na něj dojde.

Účast je povinná. Pokud se někdo němůže dostavit, domluví si náhradní ten s třídní učitelkou/učitelem.