Stránka třídy ŠD5 / 2021/22

Připojené soubory

Název třídy: Smajlíci

Třídní učitel/ka: Bc. Markéta Týblová

Informace "Děti na startu"

Naše škola je zapojena do projektu „Děti na staru“, který je určen pro žáky 2. B. Žákům je poskytnuta všeobecná sportovní průprava v podobě kruhového tréninku. Tento kurz na naší škole probíhá v: úterý od 15 do 16 h. A to pod vedením Markéty Týblové.

Projekt „Děti na startu“ je určen výhradně pro žáky navštěvující školní družinu naší školy.

Přihlášky je možné si vyzvednout u paní vychovatelky M. Týblové v 5. odd. ŠD do 16. 9. 2021.

První hodina bude probíhat 21. 9. od 15 h. do 16 h.

Kapacita kurzu je omezena.

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 Informace

pro zákonné zástupce

POTŘEBY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • papírové kapesníky - vytahovací nebo jednotlivě balené
  • převlečení na vycházku  v podepsané tašce (nechat ve skříňce)
  • malý batoh s pláštěnkou (nechat ve skříňce)

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

OD 11.30

  • PO 4.B – tělocvična, tel: 725 117 605
  • ÚT 4. B – uč. 33, zvonek č. 5
  • ST 2.B – uč. 29, zvonek č.2; 4.A – uč. 36, zvonek č.4
  • ČT 4. B, 4.A – tělocvična, tel: 720 078 873; 2.B – uč. 62, tel: 720 078 874
  • 4. A – uč. 30, zvonek č. 1

OD 12.25

Učebna č. 33, zvonek č. 5

Pokud se nebudete moci dozvonit, prosím volejte mé telefonní číslo 725 117 605

Změna učebny vyhrazena.

 

RANNÍ DRUŽINA

  • Od 6.30 do 7.30, příchod možný nejdéle do 7.15

PO ve 2. patře, 5. oddělení školní družiny, zvonek č. 5, učebna 33

ÚT v 1. patře, 1. oddělení školní družiny, zvonek č. 1, učebna 30

ST ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4, učebna 36

ČT v 1. patře, 6. oddělení školní družiny, zvonek č. 6, učebna 26

ve 2. patře, 3. oddělení školní družiny, zvonek č. 3, učebna 38

 

ZÁVĚREČNÁ DRUŽINA

PO ve 2. patře, 5. oddělení školní družiny, zvonek č. 5, učebna 33

ÚT od 16:00 v 1. patře, 1. oddělení školní družiny, zvonek č. 1, učebna 30

ST od 15:30 ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4, učebna 36

ČT od 15:30 v 1. patře, 6. oddělení školní družiny, zvonek č. 6, učebna 26

PÁ od 15:30 ve 2. patře, 3. oddělení školní družiny, zvonek č. 3, učebna 38

 

  • Změna učebny vyhrazena.

ROZPIS BUDE NA VCHODOVÝCH DVEŘÍ U ZVONKŮ

 

Prosím rodiče, aby nebyla narušována činnost oddělení, z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou pro odchody žáků stanoveny tyto doby: po ukončení vyučování až do 13.30 nebo od 15.00 hodin a kdykoliv po této hodině.

Žádost o uvolnění buď na přiloženém tiskopise, případně tiskopise staženém z webových stránek. https://www.2zskladno.cz/userfiles/files/dokumenty/mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BD%20odchod%20ze%20%C5%A1d.pdf

Pokud bude žádost na jiném lístečku a bude odcházet sám, je potřeba uvést větu:

Jsem si vědom/a, že dítě opouští prostory školní družiny samo a přebírám veškerou odpovědnost na sebe.

Jiná forma nebude akceptována.

Vzhledem k situaci doporučujeme využít formulář Souhlas se samostatným odchodem ze ŠD, který je k dispozici na stránkách ŠD https://www.2zskladno.cz/userfiles/files/dokumenty/Souhlas%20se%20samostatn%C3%BDm%20odchodem.pdf nebo u paní vychovatelky (podepsaný pošlete po dítěti).

Pokud nejde žák do školní družiny, je zákonný zástupce povinen informovat paní vychovatelku písemnou formou – buď žádost nebo lísteček (uvést jméno, příjmení, třídu, den). Pokud nebude mít žák omluvenku, musí nastoupit do školní družiny – nyní vychovatelka informuje rodiče. Omluvenku odevzdává pouze paní vychovatelce nebo zastupující vychovatelce.

Jakékoli změny budou vždy oznámeny a vyvěšeny na nástěnce školní družiny a na stránkách oddělení.

Veškeré platby je vhodné uskutečňovat na účet školy č. ú. 27-7169900217/0100 – jméno žáka, účel platby

Informace a fotky budu vkládat na stránky ŠD 5. oddělení, prostřednictvím emailu nebo SMS a také ve skupině Školní družina na WhatsApp.

Děkuji za spolupráci Bc. Markéta Týblová

Vaše dotazy ráda zodpovím:

Telefon do ŠD – 725 117 605

Emailem – tyblova@2zskladno.cz

 

 

Fotogalerie třídy