Stránka třídy ŠD4 / 2021/22

Připojené soubory

Název třídy: Delfín

Třídní učitel/ka: Pavlína Pancová

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 Informace

pro zákonné zástupce

 

POTŘEBY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • papírové kapesníky – vytahovací nebo jednotlivě balené
  • převlečení na vycházku v podepsané tašce – látkové (nechat ve skříňce)
  • malý batoh s pláštěnkou (nechat ve skříňce)

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

do 13.30 jsou žáci ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4

  • od 15.00 do 16.00 jsou žáci ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4
  • pokud se nebudete moci dozvonit, prosím volejte na mé telefonní číslo: 720 078 875
  • od 16.00 v závěrečné družině dle rozpisu
  • v pátek 1.B od 11.30 do 12.25, zvonek č. 1, učebna 30
  • Změna učebny vyhrazena.

 

RANNÍ DRUŽINA

  • Od 6.30 do 7.30, příchod možný nejdéle do 7.15

PO ve 2. patře, 5. oddělení školní družiny, zvonek č. 5, učebna 33

ÚT ve 1. patře, 1. oddělení školní družiny, zvonek č. 1, učebna 30

ST ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4, učebna 36

ČT v 1. patře, 6. oddělení školní družiny, zvonek č. 6, učebna 26

v 2. patře, 3. oddělení školní družiny, zvonek č. 3, učebna 38

 

ZÁVĚREČNÁ DRUŽINA

PO ve 2. patře, 5. oddělení školní družiny, zvonek č. 5, učebna 33

ÚT ve 1. patře, 1. oddělení školní družiny, zvonek č. 1, učebna 30

ST ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4, učebna 36

ČT v 1. patře, 6. oddělení školní družiny, zvonek č. 6, učebna 26

v 2. patře, 3. oddělení školní družiny, zvonek č. 3, učebna 38

  • Změna učebny vyhrazena.

ROZPIS BUDE NA VCHODOVÝCH DVEŘÍ U ZVONKŮ

 

Prosím rodiče, aby nebyla narušována činnost oddělení, z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou pro odchody žáků stanoveny tyto doby: po ukončení vyučování až do 13.30 nebo od 15.00 hodin a kdykoliv po této hodině.

Žádost o uvolnění buď na přiloženém tiskopise, případně tiskopise staženém z webových stránek. https://www.2zskladno.cz/userfiles/files/dokumenty/mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BD%20odchod%20ze%20%C5%A1d.pdf

Pokud bude žádost na jiném lístečku a bude odcházet sám, je potřeba uvést větu:

Jsem si vědom/a, že dítě opouští prostory školní družiny samo a přebírám veškerou odpovědnost na sebe.

Jiná forma nebude akceptována.

Vzhledem k situaci doporučujeme využít formulář Souhlas se samostatným odchodem ze ŠD, který je k dispozici na stránkách ŠD https://www.2zskladno.cz/userfiles/files/dokumenty/Souhlas%20se%20samostatn%C3%BDm%20odchodem.pdf nebo u paní vychovatelky (podepsaný pošlete po dítěti).

Pokud nejde žák do školní družiny, je zákonný zástupce povinen informovat paní vychovatelku písemnou formou – buď žádost nebo lísteček (uvést jméno, příjmení, třídu, den). Pokud nebude mít žák omluvenku, musí nastoupit do školní družiny – nyní vychovatelka informuje rodiče. Omluvenku odevzdává pouze paní vychovatelce nebo zastupující vychovatelce.

Veškeré platby je vhodné uskutečňovat na účet školy č. ú. 27-7169900217/0100 – jméno žáka, účel platby

Jakékoli změny budou vždy oznámeny a vyvěšeny na nástěnce školní družiny a na stránkách oddělení.

Děkuji za spolupráci Pavlína Pancová

Vaše dotazy ráda zodpovím:

Telefon do ŠD - 720 078 875

Emailem – pancova@2zskladno.cz

 

Děkuji za spolupráci Pavlína Pancová

 

 

 

Fotogalerie třídy