Stránka třídy ŠD2 / 2021/22

Připojené soubory

Název třídy: Beruška

Třídní učitel/ka: Veronika Kračková

DĚTI NA STARTU
 

Vážení rodiče, od 24. 2. opět začíná kroužek DNS.

 Děkuji za spolupráci.

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 Informace

pro zákonné zástupce

 

POTŘEBY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • papírové kapesníky - vytahovací nebo jednotlivě balené
 • převlečení na vycházku  v podepsané tašce – látkové (nechat ve skříňce)
 • malý batoh s pláštěnkou (nechat ve skříňce)
 • tričko (keramika, vyrábění, malování)

VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ

OD 11.30

 • PO 2. A tělocvična 1. stupeň – tel. 720078874

  4. B tělocvična 2. stupeň – tel. 725117605

 • ÚT 2.Auč. 36, zvonek č. 4

   4. B – uč. 33, zvonek č. 5

 • ČT 4. B – tělocvična 1. stupeň – tel. 720078873

do 13.30 jsou žáci v 1. patře, 2. oddělení školní družiny, zvonek č. 2,

 • od 15.00 do 16.00 jsou žáci v 1. patře, 2. oddělení školní družiny, zvonek č. 2
 • od 16.00 v závěrečné družině dle rozpisu
 • Změna učebny vyhrazena.

 

RANNÍ DRUŽINA

 • Od 6.30 do 7.30, příchod možný nejdéle do 7.15

PO ve 2. patře, 5. oddělení školní družiny, zvonek č. 5, učebna 33

ÚT v 1. patře, 1. oddělení školní družiny, zvonek č. 1, učebna 30

ST ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4, učebna 36

ČT v 1. patře, 6. oddělení školní družiny, zvonek č. 6, učebna 26

ve 2. patře, 3. oddělení školní družiny, zvonek č. 3, učebna 38

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ DRUŽINA

 • Od 16.00 do 17.00

PO ve 2. patře, 5. oddělení školní družiny, zvonek č. 5, učebna 33

ÚT v 1. patře, 1. oddělení školní družiny, zvonek č. 1, učebna 30

ST ve 2. patře, 4. oddělení školní družiny, zvonek č. 4, učebna 36

ČT v 1. patře, 6. oddělení školní družiny, zvonek č. 6, učebna 26

ve 2. patře, 3. oddělení školní družiny, zvonek č. 3, učebna 38

 

 • Změna učebny vyhrazena.

ROZPIS BUDE NA VCHODOVÝCH DVEŘÍ U ZVONKŮ

 

Prosím rodiče, aby nebyla narušována činnost oddělení, z bezpečnostních a hygienických důvodů jsou pro odchody žáků stanoveny tyto doby: po ukončení vyučování až do 13.30 nebo od 15.00 hodin a kdykoliv po této hodině.

Žádost o uvolnění buď na přiloženém tiskopise, případně tiskopise staženém z webových stránek. https://www.2zskladno.cz/userfiles/files/dokumenty/mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BD%20odchod%20ze%20%C5%A1d.pdf

Pokud bude žádost na jiném lístečku a bude odcházet sám, je potřeba uvést větu:

Jsem si vědom/a, že dítě opouští prostory školní družiny samo a přebírám veškerou odpovědnost na sebe.

Jiná forma nebude akceptována.

Vzhledem k situaci doporučujeme využít formulář Souhlas se samostatným odchodem ze ŠD, který je k dispozici na stránkách ŠD https://www.2zskladno.cz/userfiles/files/dokumenty/Souhlas%20se%20samostatn%C3%BDm%20odchodem.pdf nebo u paní vychovatelky (podepsaný pošlete po dítěti).

Pokud nejde žák do školní družiny, je zákonný zástupce povinen informovat paní vychovatelku písemnou formou – buď žádost nebo lísteček (uvést jméno, příjmení, třídu, den). Pokud nebude mít žák omluvenku, musí nastoupit do školní družiny – nyní vychovatelka informuje rodiče. Omluvenku odevzdává pouze paní vychovatelce nebo zastupující vychovatelce

Jakékoli změny budou vždy oznámeny a vyvěšeny na nástěnce školní družiny a na stránkách oddělení.

Veškeré platby je vhodné uskutečňovat na účet školy č. ú. 27-7169900217/0100 – jméno žáka, účel platby

 

Fotogalerie třídy