Spaní ve ŠD 5. a 6. oddělení

Spaní ve školní družině se letos opět vydařilo. K večeři jsme měli špagety, díky školní jídelně. Poté jsme si zasoutěžili na Sletišti v duchu oslav 100. výročí založení ČSR a našli sladký zlatý poklad. Zkusili jsme vyrýžovat zlato, a povedlo se, každý si odnesl zlaté nugety v krabičce domů. Večer jsme zdolali stezku odvahy, podívali se na pohádku a šli spát. Ráno nás čekala ještě společná snídaně a výroba záložky. 

28. května 2018