Skřítek PODZIMNÍČEK

Dne 6. 10. jsme si ve ŠDDELFÍN vytvořili skřítka z přírodnin. Použili jsme ruličku od papírových utěrek, lepidlo Herkules, štětec, listy, klacíky, šišky a další plody podzimu. Nakonec nám vznikli krásní skřítci a co kus, to originál.

6. října 2017