Spaní ve ŠD 3., 4., 5. oddělení 19. - 20. 5. 2017

Akci spaní ve ŠD jsme zahájili dobrou večeří, za kterou moc děkujeme paním kuchařkám. Následovaly hry, soutěže a hledání pokladu na Sletišti a po večerní hygieně ještě tajemná procházka do školní tělocvičny. Po pohádce na dobrou noc se dětem dobře usínalo a ráno jsme si užili společnou snídani. Byla to prima akce!

20. května 2017