Jarnění

Dne 17. 5. 2013 proběhla družinová akce Jarnění. Akce se zúčastnila družina Delfínů a Školní klub.

Družiny se vydaly za hezkého počasí soutěžit na Sletiště, kde si děti rozdělené do 2 družstev zasoutěžily s padákem a míčky.

Procvičily si i svou paměť při hře s klubíčkem, během hry vymýšlely vtipnou pohádku, kterou si na konci společně řekly.

Po soutěžích následovala sladká odměna v podobě lízátek. Při akci se děti nasmály a užily si mnoho zábavy.


5. června 2013